Podujatia

XII. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a geopolitika“

Bratislava - 4. decembra 2018

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje svoje XII. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a geopolitika.” Sympózium sa uskutoční v utorok 4. decembra 2018 v konferenčnej sále KS1 hotela PREMIUM na ul. Priekopy 20/A v Bratislave.

Program sympózia:
8:30 – 9:00 h Prezentácia účastníkov sympózia.
9:00 – 13:45 h Referáty a diskusia.
 
 
Hlavní lektori sympózia:
Oskar Krejčí – politológ, riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií UJAK (Česká republika)
„Zpravodajské služby v době geopolitického zlomu.”
Karel Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika)
„Přispívají zpravodajské služby k řešení geopolitických problémů nebo je naopak vyvolávají.”
Andor Šándor – bývalý riaditeľ VZS (Česká republika)
„Evropská zpravodajská služba – fikce, či nutnost?”
Miloslav Púčik – Vojenský historický ústav (Slovenská republika)
„Československá vojenská rozviedka a potenciálny vojnový konflikt medzi „Východom” a „Západom”
Juraj Kohutiar – bývalý námestník riaditeľa SIS (Slovenská republika)
„Veľká hra geopolitiky a spravodajstva”
Marc Ellenbogen – bývalý podpredseda Demokratickej strany (USA), bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora, veľvyslanec USA v Bulharsku, predseda Global Panel Foundation, prezident Prague Society, žurnalista (UPI, The Washington Times, The Financial Times, Die Welt, … )
„Ďalšie kroky voči autokratom – Putin, Xi, Erdogan, Orban, … Čo sa deje na Slovensku?”
Rastislav Káčer – bývalý veľvyslanec SR pri NATO, v USA a v Maďarsku (Slovenská republika)
„Slovensko v geopolitickom kontexte najbližších rokov”
– predstaviteľ Vojenského spravodajstva (Slovenská republika)
„Kybernetická obrana”
– bezpečnostný expert (Veľká Británia)
„Diktujú spravodajské služby geopolitiku, alebo na ňu reagujú?”
 

Novým predsedom ABSD je Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.

V utorok 29. mája 2018 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD), ktoré hodnotilo aktivity asociácie za rok 2017, ako aj jej činnosť za celé 12-ročné obdobie jej existencie. Účastníci zasadnutia konštatovali, že ABSD sa stala rešpektovaným partnerom pre orgány v oblasti bezpečnosti štátu a jej Klub bývalých spravodajských dôstojníkov je dôstojným diskusným fórom o aktuálnych témach spravodajskej komunity a súčasnej globálnej geopolitiky. Vďaka úspešnej spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave asociácia každý rok organizovala medzinárodné sympóziá, ktoré predstavujú jediné verejné profesionálne diskusné fórum na Slovensku, zamerané na otázky súvisiace s činnosťou spravodajských služieb. Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňujú bývalí riaditelia spravodajských služieb zo zahraničia, bezpečnostní experti a odborníci zaoberajúci sa aktuálnymi problémami, ktoré majú vzťah k spravodajskej komunite.

Medzi aktivity ABSD patrí poskytovanie odborných stanovísk a hodnotení spravodajským organizáciám Slovenskej republiky vypracovaných na základe profesionálnych skúseností bývalých spravodajských dôstojníkov. Okrem toho asociácia začala v roku 2017 približovať činnosť spravodajskej komunity vo svete na sociálnej sieti Facebook, kde z otvorených zdrojov uverejňuje aktuality a informácie o pôsobení spravodajských služieb v iných krajinách, ako aj o odtajnených prípadoch z archívov spravodajských služieb. Na prednášky a diskusie v Klube bývalých spravodajských dôstojníkov sú pozývaní nielen bývalí profesionáli zo spravodajsko-bezpečnostných štruktúr, ale aj záujemcovia z iných profesií, ako novinári, diplomati, historici alebo jednoducho ľudia, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do tajomstiev a zákulisia fungovania spravodajských služieb.

Podľa stanov ABSD plenárne zasadnutie 29. mája 2018 zvolilo riadiaci orgán asociácie – Výkonnú radu ABSD, ktorej funkčné obdobie je trojročné. Zároveň bol zvolený aj nový predseda ABSD, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. Má za sebou, okrem iného, pôsobenie na poste riaditeľa vojenskej rozviedky, vojenského pridelenca SR vo Washingtone a konateľa súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu Veľvyslanectva USA a Francúzska v Bratislave. Dlhé roky sa angažoval vo vedení ABSD a aktívne prispieval k rozširovaniu jej medzinárodných kontaktov. Doterajší predseda ABSD PhDr. Igor Cibula kvôli pokročilému veku už nekandidoval do vedenia asociácie. Za jeho zásluhy počas 12-ročného obdobia jeho pôsobenia ako jej predsedu bol ocenený zvolením na post čestného predsedu ABSD. Plenárne zasadnutie potvrdilo všetkých doterajších členov Výkonnej rady ABSD, vrátane generálneho sekretára JUDr. Františka Krásnohorského.