Podujatia

XI. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete“

Bratislava - 5. decembra 2017

Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s ABSD už XI. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete.“ Sympózium sa uskutoční v utorok 5. decembra 2017 v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Program sympózia:
8.15 – 9.00 h Prezentácia účastníkov sympózia.
9.00 – 13.45 h Referáty a diskusia.
 
 
Hlavní referenti sympózia:
K. Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika)
„Kde leží limity spolupráce zpravodajských služeb s politiky?"
 
Gh. Savu – bývalý generálny riaditeľ Vojenského spravodajstva (Rumunsko)
„Vzťah medzi vojenským spravodajstvom a strategickými zákazníkmi“
 
I. Cibula – bývalý riaditeľ rozviedky Slovenskej informačnej služby
„Potrebuje EÚ vlastnú spravodajskú službu ?“
 
M. Wlachovský – vedúci oddelenia strategickej komunikácie, MZVa EZ SR
"Hodnotenie informačného prostredia a strategická komunikácia ako nástroj v boji proti hybridným hrozbám"
 
A. Monckton – bývalý britský diplomat, expert pre boj proti terorizmu
„Kto vlastní moje dáta: Vlády, bezpečnostné služby, veľké spoločnosti, ja?“
 
L. Taba – maďarský bezpečnostný špecialista
„O niektorých aspektoch civilnej kontroly spravodajských služieb.“
 
P. Draxler – nezávislý expert Európskej komisie, Bratislava
„Sociálne siete, na ktoré štát nemá dosah “
 
M. Žitný – bezpečnostný expert a publicista
„Sociálne médiá a spravodajské služby: Teória fámy a využívanie v praxi.“
 

Referáty budú po sympóziu vydané v osobitnom zborníku. Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na adrese: absdslovakia@gmail.com do 30.11 2017. Kontakt: +421 0903 440 217.