Podujatia

X. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne úlohy a problémy spravodajských služieb“

Bratislava – 6. decembra 2016

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov organizuje v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v poradí už X. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí“.

Sympózium sa uskutoční 6. decembra 2016 o 9.00 h v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Účasť na sympóziu prisľúbili bývalí riaditelia spravodajských služieb a bezpečnostní experti, ktorí aktívne participovali na tomto podujatí už v minulých rokoch.

K téme vystúpia so svojimi referátmi:

Karel Randák
(ČR)
Příčiny změn operačního prostředí zpravodajských služeb
 
Anthony Monckton
(Veľká Británia)
Kritika britskej bezpečnostnej stratégie 2015
 
Andor Šándor
(ČR)
Zpravodajská služba EÚ – naivita, či nutnost
 
Roman Laml
(SR)
Transparentnosť a spravodajské služby
 
Radoslav Kusenda
(SR)
Výzvy pre spravodajskú komunitu v kontexte hybridných hrozieb
 
Pavol Draxler
(SR)
Vplyv dostupnosti šifrovania na bezpečnosť občanov a štátu
 
Petr Zeman
(ČR)
Pokus o bilanci úspěchů a proher polistopadových českých a slovenských zpravodajských služeb
 
Igor Cibula
(SR)
Ženy v štruktúrach spravodajských služieb 

Prosíme, aby ste nám účasť na sympóziu potvrdili do 2.12.2016 na adrese absdslovakia@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 903 440 217. Referáty a diskusné príspevky zo sympózia budú vydané v osobitnom zborníku, ktorý bude prístupný na stránke: www.absd.sk.