Podujatia

X. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí“

Bratislava – 6. decembra 2016

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov pripravuje v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v poradí už X. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí“. Sympózium sa uskutoční 6. decembra 2016 v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Účasť na sympóziu prisľúbili bývalí riaditelia spravodajských služieb a bezpečnostní experti zo Slovenska a Českej republiky, ako aj ďalší kolegovia zo zahraničia, ktorí aktívne participovali na tomto podujatí v minulých rokoch. Očakáva sa výmena názorov o prekonávaní existujúcich stereotypov v činnosti spravodajských služieb, o využívaní moderných technológií na získavanie informácií, o nových bezpečnostných hrozbách a tiež o vplyve digitálnej revolúcie na aktivity protivníkov spravodajských služieb.

Organizátori sympózia privítajú aktívnych záujemcov o účasť na sympóziu; našim cieľom nie je uzatvárať sa v rámci spravodajskej komunity, ale poskytnúť fórum na prezentáciu názorov všetkých špecialistov, ktorí analyzujú zložité spoločenské štruktúry, vytvárajúce podmienky pre vznik potenciálnych bezpečnostných rizík. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu elektronicky prihlásiť na našej adrese absdslovakia@gmail.com.