Podujatia

Novým predsedom ABSD je Ing. Jaroslav Gofjar

V utorok 29. mája 2018 uskutočnilo sa plenárne zasadnutie Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, ktoré hodnotilo aktivity ABSD za uplynulý rok 2017, ako aj činnosť asociácie za celé 12-ročné obdobie jej existencie. Účastníci zasadnutia konštatovali, že ABSD sa stala rešpektovaným partnerom pre orgány v oblasti bezpečnosti štátu a jej Klub bývalých spravodajských dôstojníkov je dôstojným diskusným fórom o aktuálnych témach spravodajskej komunity a súčasnej globálnej geopolitiky. Vďaka úspešnej spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave asociácia každý rok organizuje medzinárodné sympóziá, ktoré predstavujú jediné verejné profesionálne diskusné fórum na Slovensku, zamerané na otázky súvisiace s činnosťou spravodajských služieb. Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňujú bývalí riaditelia spravodajských služieb zo zahraničia, bezpečnostní experti a odborníci zaoberajúci sa aktuálnymi problémami z prostredia spravodajskej komunity.

Medzi aktivity ABSD patrí poskytovanie odborných stanovísk a hodnotení spravodajským organizáciám Slovenskej republiky vypracovaných na základe profesionálnych skúseností bývalých spravodajských dôstojníkov. Okrem toho asociácia začala v roku 2017 približovať činnosť spravodajskej komunity vo svete na sociálnej sieti Facebook, kde uverejňuje aktuality a informácie z otvorených zdrojov o pôsobení spravodajských služieb v iných krajinách, ako aj o odtajnených prípadoch z archívov spravodajských služieb. Na prednášky a diskusie v Klube bývalých spravodajských dôstojníkov sú pozývaní nielen bývalí profesionáli zo spravodajsko-bezpečnostných štruktúr, ale aj záujemcovia z iných profesií, ako novinári, diplomati, historici alebo jednoducho ľudia, ktorí maj záujem hlbšie preniknúť do tajomstiev a zákulisia fungovania spravodajských služieb.

Podľa stanov ABSD plenárne zasadnutie 29. mája 2018 zvolilo riadiaci orgán asociácie - Výkonnú radu ABSD, ktorej funkčné obdobie je trojročné. Zároveň bol zvolený aj nový predseda ABSD, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Gofjar. Má za sebou okrem iného pôsobenie na poste riaditeľa vojenskej rozviedky, vojenského pridelenca SR vo Washingtone a šéfa bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu Veľvyslanectva USA v Bratislave. Dlhé roky sa angažoval vo vedení ABSD a aktívne prispieval k rozširovaniu jej medzinárodných kontaktov. Doterajší predseda ABSD PhDr. Igor Cibula kvôli pokročilému veku už nekandidoval do vedenia asociácie. Za jeho zásluhy počas 12-ročného obdobia jeho pôsobenia ako jej predsedu bol ocenený zvolením na post čestného predsedu ABSD. Plenárne zasadnutie potvrdilo všetkých doterajších členov Výkonnej rady ABSD, vrátane generálneho sekretára JUDr. Františka Krásnohorského. Vedenie bolo doplnené o novú členku, ktorá nepôsobila v profesionálne v spravodajských službách, ale základné vedomosti z tejto sféry získala v rámci štúdia na vysokej škole.


XI. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete“

Bratislava - 5. decembra 2017

Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizovala Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s ABSD už XI. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete.“ Sympózium sa konalo v utorok 5. decembra 2017 v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Program sympózia:
8.15 – 9.00 h Prezentácia účastníkov sympózia.
9.00 – 13.45 h Referáty a diskusia.
 
 
Hlavní referenti sympózia:
K. Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika)
„Kde leží limity spolupráce zpravodajských služeb s politiky?"
 
Gh. Savu – bývalý generálny riaditeľ Vojenského spravodajstva (Rumunsko)
„Vzťah medzi vojenským spravodajstvom a strategickými zákazníkmi“
 
I. Cibula – bývalý riaditeľ rozviedky Slovenskej informačnej služby
„Potrebuje EÚ vlastnú spravodajskú službu ?“
 
M. Wlachovský – vedúci oddelenia strategickej komunikácie, MZVa EZ SR
"Hodnotenie informačného prostredia a strategická komunikácia ako nástroj v boji proti hybridným hrozbám"
 
A. Monckton – bývalý britský diplomat, expert pre boj proti terorizmu
„Kto vlastní moje dáta: Vlády, bezpečnostné služby, veľké spoločnosti, ja?“
 
L. Taba – maďarský bezpečnostný špecialista
„O niektorých aspektoch civilnej kontroly spravodajských služieb.“
 
P. Draxler – nezávislý expert Európskej komisie, Bratislava
„Sociálne siete, na ktoré štát nemá dosah “
 
M. Žitný – bezpečnostný expert a publicista
„Sociálne médiá a spravodajské služby: Teória fámy a využívanie v praxi.“
 

Referáty budú po sympóziu vydané v osobitnom zborníku.