Default_intelligence_agents_watching_maps_on_screens_in_operat_1

      Vzťah občanov k spravodajským službám je daný predovšetkým ich osobnou skúsenosťou a vplyvom verejnej mienky, ktorá sa odvíja od spoločensko-historických reálií tej-ktorej doby. K deformovanému alebo dokonca až zjednodušene skreslenému pohľadu na činnosť a postavenie spravodajských služieb v štáte vplýva do určitej miery aj utajený charakter ich aktivity a z toho vyplývajúca elementárna neznalosť skutočnej praxe spravodajských inštitúcií. Existujúci stereotyp ich negatívneho vnímania na Slovensku súvisí určite s obdobím pôsobenia komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a po páde totalitného režimu najmä s niektorými protizákonnými excesmi Slovenskej informačnej služby (SIS), ako ich verejnosť vnímala najmä v rokoch 1995-1998.

     Práve z týchto príčin sme sa rozhodli v roku 2006 založiť na Slovensku Asociáciu bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorej základným poslaním je prekonať negatívny historický stereotyp vnímania tajných služieb a poskytnúť širokej verejnosti príležitosť nahliadnuť do zákulisia spravodajskej komunity.

PhDr. Igor Cibula,
zakladajúci člen a prvý predseda ABSD

Newsletter

Prihláste sa k odberu noviniek!