Spravodajské služby a geopolitika

Hlavní lektori sympózia:

Oskar Krejčí – politológ, riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií UJAK (Česká republika)

„Zpravodajské služby v době geopolitického zlomu.”

Karel Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika) 

„Přispívají zpravodajské služby k řešení geopolitických problémů nebo je naopak vyvolávají.”

Andor Šándor – bývalý riaditeľ VZS (Česká republika)

„Evropská zpravodajská služba – fikce, či nutnost?”

Miloslav Púčik – Vojenský historický ústav (Slovenská republika)

„Československá vojenská rozviedka a potenciálny vojnový konflikt medzi „Východom” a „Západom”

Juraj Kohutiar – bývalý námestník riaditeľa SIS (Slovenská republika)

„Veľká hra geopolitiky a spravodajstva”

Marc Ellenbogen - bývalý podpredseda Demokratickej strany (USA), bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora, veľvyslanec USA v Bulharsku, predseda Global Panel Foundation, prezident Prague Society, žurnalista (UPI, The Washington Times, The Financial Times, Die Welt, … )

„Ďalšie kroky voči autokratom – Putin, Xi, Erdogan, Orban, … Čo sa deje na Slovensku?”

Rastislav Káčer – bývalý veľvyslanec SR pri NATO, v USA a v Maďarsku (Slovenská republika)

„Slovensko v geopolitickom kontexte najbližších rokov”

Petra Hochmannová – predstaviteľka Vojenského spravodajstva MO SR (Slovenská republika)

„Kybernetická obrana”

Anthony Monckton - bezpečnostný expert (Veľká Británia)

„Diktujú spravodajské služby geopolitiku, alebo na ňu reagujú?”