Spravodajské služby a geopolitika

Hlavní lektori sympózia:

Oskar Krejčí – politológ, riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií UJAK (Česká republika)

„Zpravodajské služby v době geopolitického zlomu.”

Karel Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika) 

„Přispívají zpravodajské služby k řešení geopolitických problémů nebo je naopak vyvolávají.”

Andor Šándor – bývalý riaditeľ VZS (Česká republika)

„Evropská zpravodajská služba – nutnost, fikce, či chyméra?”

Miloslav Púčik – Vojenský historický ústav (Slovenská republika)

„Československá vojenská rozviedka a potenciálny vojnový konflikt medzi „Východom” a „Západom”

Juraj Kohutiar – bývalý námestník riaditeľa SIS (Slovenská republika)

„Veľká hra geopolitiky a spravodajstva” 

Marc Ellenbogen  bývalý miestopredseda zboru poradcov Demokratickej strany (USA), bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora, nominovaný veľvyslanec USA v Bulharsku, predseda Global Panel Foundation, prezident Prague Society, žurnalista (UPI, The Washington Times, The Financial Times, Die Welt, … )

„Ďalšie kroky voči autokratom – Putin, Xi, Erdogan, Orban, … Čo sa deje na Slovensku?”

Rastislav Káčer – bývalý veľvyslanec SR pri NATO, v USA a v Maďarsku, čestný predseda Globsec (Slovenská republika)

„Slovensko v geopolitickom kontexte najbližších rokov”

Petra Hochmannová – predstaviteľka Vojenského spravodajstva MO SR (Slovenská republika)

„Kybernetická obrana”

Anthony Monckton  bezpečnostný expert (Veľká Británia)

„Diktujú spravodajské služby geopolitiku alebo na ňu reagujú?”

"Do Intelligence Services dictate Geopolitics or respond to it?"