Spravodajské služby a hybridné hrozby

Hlavní lektori sympózia:

Róbert ONDREJCSÁK - s tématickým príhovorom - štátny tajomník ministerstva obrany SR, bývalý zástupca veľvyslanca SR v Budapešti, bývalý riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy

Marc ELLENBOGEN - bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora a generála Wesleyho Clarka, prezident Prague Society, žurnalista, USA  
"A near impossible mission - Defining the roots of hybrid threats"
"Úloha takmer nemožná - definovať korene hybridných hrozieb”

Karel RANDÁK - generál vo výslužbe, bývalý riaditeľ ÚZSI, ČR
"Existovaly tzv. hybridní hrozby již v minulosti?”

Petr PAVEL - generál vo výslužbe, bývalý predseda vojenského výboru NATO   
"Co je z pohledu NATO hybridní hrozba a jaké jsou její příklady”

Jan SCHNEIDER - signatár Charty 77, bezpečnostný analytik a publicista, bývalý príslušník spravodajskej služby, ČR
"Když zloděj křičí: Chyťte zloděje!”

Paul HURMUZ - generál vo výslužbe, bezpečnostný expert, bývalý pracovník vojenského spravodajstva, pôsobiaci tiež v spravodajských štruktúrach NATO, Rumunsko
"The role and place of the intelligence and security organisations in dealing with the old and new hybrid challenges and threats"
"Úloha a miesto spravodajských a bezpečnostných organizácií pri riešení starých a nových hybridných výziev a hrozieb”

Daniel MILO - odborník na hybridné hrozby, Globsec, SR
"Je Slovensko pripravené na hybridné hrozby?”

Pavel MACKO - generál vo výslužbe, bývalý zástupca náčelníka GŠ OS SR, najvyššie postavený veliteľ slovenského pôvodu pôsobiaci v štruktúrach NATO - bývalý veliteľ výcvikového centra spojeneckých síl NATO v Bydgoszczi
"Tri kritické požiadavky na účinné spravodajstvo digitálnej éry"