Vyhlásenia a reakcie

Stanovisko ABSD k iniciatíve poslancov NR SR, ktorou sa má docieliť odobratie „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu (3. 5. 2021)

Skupina 24 poslancov Národnej rady SR (16 OĽANO, 3 SME RODINA, 3 SAS a 2 Za ľudí) podala dňa 16. 04. 2021 do Národnej rady SR (tlač č. 516) návrh na prerokovanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu v rokoch 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nakoľko odbornej i laickej verejnosti v rámci štandardného legislatívneho procesu nebolo umožnené k uvedenému návrhu zákona sa vyjadriť, zástupcovia stavovských profesijných združení sa dohodli, že budú v tejto veci postupovať spoločne a zároveň aj koordinovať svoje aktivity.

Dňa 27. 4. 2021 bolo niektorým subjektom (predseda vlády SR, predseda NR SR, podpredseda NR SR (Ing. Blanár), minister vnútra SR, minister obrany SR, predsedovia všetkých poslaneckých klubov v NR SR, politická strana Hlas - SD (nemajú v NR SR poslanecký klub), predseda ústavnoprávneho výboru NR SR, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny) zaslané sprievodným listom Spoločné stanovisko (APVV, ZV SR, KG SR a ABSD) k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie zákona o odobratí „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu.

Pre záujemcov sme pripravili zverejnenie nášho spoločného stanoviska:
Sprievodný list obsahujúci hlavné argumenty (1,5 strany)

Spoločné stanovisko  – kompletný materiál (11 strán)

Ešte pripájam aj Stanovisko vojenskej a spravodajskej komunity (9 strán) zo 4.5.2021


Jaroslav Gofjár
predseda ABSD

 

 

Stanovisko ABSD k aktuálnej situácii v spravodajskej komunite SR  (15. 3. 2021)

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov vníma veľmi citlivo situáciu v spravodajskej komunite SR, aktuálne najmä v SIS. Chápeme, že zatýkanie a obviňovanie jej vrcholných predstaviteľov z trestnej činnosti nemôže zvyšovať jej kredit v spoločnosti, ani v medzinárodnom prostredí. Napriek tomu sme však presvedčení, že zahraničná spolupráca je postavená na základoch, ktoré by mali byť dostatočne pevné aj voči takýmto otrasom. Spravidla je to na nižších operatívnych či analytických úrovniach.

ABSD sa však už dlhšiu dobu nedokáže stotožniť s politickými nomináciami na najvyšších pozíciách, ktoré mnohé strany v povolebnom období už aj otvorene ohlasujú. Politické handrkovanie o pozíciu riaditeľa SIS považujeme za nedôstojné. Stalo sa už bežnou praxou, že pre obsadenie tejto pozície vôbec nie je dôležitá odbornosť, ale iba politické tričko. Pevne veríme, že táto čerstvá skúsenosť pomôže prinavrátiť do prostredia spravodajských služieb profesionalitu a že pre nomináciu nového riaditeľa SIS bude práve profesionalita a morálny kredit hlavným kritériom. Je však úplne jasné, že momentálne nie je vhodná doba na zdĺhavý výber a že takého profesionála treba nájsť urýchlene, aby sa mohla uskutočniť očista SIS čo najskôr.

Jaroslav Gofjár
predseda ABSD