Spravodajské služby a hybridné hrozby

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) zorganizovala dňa 3. decembra 2019 svoje XIII. medzinárodné sympózium na tému "Spravodajské služby a hybridné hrozby". Obsah prezentácií bude postupne selektívne zverejnený v súlade so stanoviskom lektorov.

Otvoriť článok
Spravodajské služby a geopolitika

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) zorganizovala dňa 4. decembra 2018 svoje XII. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a geopolitika.” Obsah prezentácií bude selektívne zverejnený v súlade so stanoviskom lektorov.

Otvoriť článok
Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 6. 12. 2016 už10. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne úlohy a problémy spravodajských služieb". Uverejňujeme referáty, ktoré budú koncom apríla 2017 vydané v printovej verzii zborníka.

Otvoriť článok
Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9. medzinárodné sympózium na tému „Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu". Uverejňujeme referáty, ktoré budú koncom februára 2016 vydané v printovej verzii zborníka.

Otvoriť článok
Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 3. 12. 2014 už 8. medzinárodné sympózium na tému „Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb". Uverejňujeme referáty, ktoré budú koncom februára 2015 vydané v printovej verzii zborníka.

Otvoriť článok
Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 4. 12. 2013 už 7. medzinárodné sympózium na tému „Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách". Uverejňujeme referáty, ktoré budú koncom januára 2014 vydané v printovej verzii zborníka.

Otvoriť článok
Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 5. 12. 2012 už 6. medzinárodné sympózium na tému „Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia". Uverejňujeme referáty, vydané vo februári 2013 v zborníku, ktorý je k dispozícii v predajni EUROKÓDEX, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Tomášikova ul.20..

Otvoriť článok
Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy usporiadali 7. 12. 2011 už 5. medzinárodné sympózium na tému „Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti". Uverejňujeme referáty, ktoré budú koncom januára 2012 vydané v osobitnom zborníku.

Otvoriť článok
Národné versus nadnárodné záujmy v činnosti spravodajských služieb

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy usporiadali 8. 12. 2010 medzinárodné sympózium na tému „Národné versus nadnárodné záujmy v činnosti spravodajských služieb". Uverejňujeme referáty, ktoré boli vydané v osobitnom zborníku.

Otvoriť článok
Ľudský faktor v spravodajských službách

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Bratislavskej vysokej školy práva usporiadali 9. 12. 2009 medzinárodné sympózium na tému „Ľudský faktor v spravodajských službách". Uverejňujeme referáty a diskusné príspevky zo sympózia, ktoré budú vydané v osobitnom zborníku.

Otvoriť článok
Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Bratislavskej vysokej školy práva usporiadali 25. 11. 2008 sympózium na tému „Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti". Uverejňujeme referáty a diskusné príspevky zo sympózia, ktoré budú vydané v osobitnom zborníku.

Otvoriť článok
Zmeny v spravodajských službách

Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva spolu s Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov 4. 12. 2007 usporiadali sympózium na tému „Zmeny v spravodajských službách". Uverejňujeme referáty a diskusné príspevky zo sympózia, ktoré budú vydané v osobitnom zborníku.

Otvoriť článok