XIV. medzinárodné sympózium „Spravodajstvo v informačnom veku“

Bratislava, 21. septembra 2022

V stredu 21. septembra 2022 o 09:00 hod. sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Paneurópskej vysokej školy XIV. medzinárodné spravodajské sympózium na tému „Spravodajstvo v informačnom veku“. Sympózium bolo skutočne výnimočné, nakoľko ho svojimi príhovormi otvorili obaja riaditelia spravodajských služieb SR – Michal Aláč (SIS) a Róbert Kleštinec (VS). Nasledujúce referáty predniesli lektori: Tomáš Valášek (SVK), gen. Paul Hurmuz (ROM), gen. Andor Šándor a Jan Schneider (CZE) a Roman Laml (SVK). 

Referáty, ku ktorých zverejneniu dostaneme od autorov súhlas, budú po ich spracovaní a odsúhlasení zverejnené na stránke 
www.absd.sk 

XIII. medzinárodné sympózium „Spravodajské služby a hybridné hrozby“

Bratislava – 3. decembra 2019

Program podujatia  ENG

V utorok 3. decembra 2019 sa v hoteli Bratislava uskutočnilo XIII. medzinárodné sympózium ABSD s témou „Spravodajské služby a hybridné hrozby“.

Na podujatí sa zúčastnili nasledujúci lektori:                                   

Róbert ONDREJCSÁK – s tématickým príhovorom – štátny tajomník ministerstva obrany SR, bývalý zástupca veľvyslanca SR v Budapešti, bývalý riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy

Marc ELLENBOGEN – bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora a generála Wesleyho Clarka, prezident Prague Society, žurnalista, USA  
„A near impossible mission – Defining the roots of hybrid threats“
„Úloha takmer nemožná – definovať korene hybridných hrozieb“

Karel RANDÁK – generál vo výslužbe, bývalý riaditeľ ÚZSI, ČR
„Existovaly tzv. hybridní hrozby již v minulosti?“

Petr PAVEL – generál vo výslužbe, bývalý predseda vojenského výboru NATO   
„Co je z pohledu NATO hybridní hrozba a jaké jsou její příklady“

Jan SCHNEIDER – signatár Charty 77, bezpečnostný analytik a publicista, bývalý príslušník spravodajskej služby, ČR
„Když zloděj křičí: Chyťte zloděje!“

Paul HURMUZ – generál vo výslužbe, bezpečnostný expert, bývalý pracovník vojenského spravodajstva, pôsobiaci tiež v spravodajských štruktúrach NATO, Rumunsko
„The role and place of the intelligence and security organisations in dealing with the old and new hybrid challenges and threats“
„Úloha a miesto spravodajských a bezpečnostných organizácií pri riešení starých a nových hybridných výziev a hrozieb“

Daniel MILO – odborník na hybridné hrozby, Globsec, SR
„Je Slovensko pripravené na hybridné hrozby?“

Pavel MACKO – bývalý zástupca náčelníka GŠ OS SR, najvyššie postavený veliteľ slovenského pôvodu pôsobiaci v štruktúrach NATO – bývalý veliteľ výcvikového centra spojeneckých síl NATO v Bydgoszczi
„Tri kritické požiadavky na účinné spravodajstvo digitálnej éry“ 

Všetky referáty a prezentácie, ktoré nám autori uvoľnia, budú po ich opracovaní a autorizácii zverejnené na našej webstránke.