Podujatia

Vyhlásenia a reakcie


XIV. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a etika“

Bratislava, apríl – máj 2021 (aktualizácia nižšie)

V utorok 8. septembra 2020 sa uskutočnila schôdza Výkonnej rady ABSD (ďalej len „VR“) a jedným z hlavných bodov rokovania bola otázka uskutočnenia XIV. medzinárodného sympózia, ktoré je ohrozené ďalšou vlnou Covid-19. VR rokuje o ohrození sympózia na svojich zasadaniach už od jarných mesiacov, avšak definitívne rozhodnutie sme presunuli až na september, kedy sme predpokladali, že bude aktuálny vývoj situácie ako aj trend jasnejší. Žiaľ, tie najhoršie predpovede sa napĺňajú a tak aj VR musela zvažovať všetky možné alternatívy a rozhodli sme sa nasledovne:

  • Vzhľadom na očakávané zhoršovanie situácie sa XIV. medzinárodné sympózium v tradičnom decembrovom termíne neuskutoční.

  • Sympózium sa uskutoční v náhradnom termíne – apríl/máj 2021 (aktualizácia nižšie).

  • V prípade, ak by situácia ani v jarných mesiacoch 2021 nebola priaznivá, uskutoční sa sympózium v redukovanom formáte s nižším počtom účastníkov a s alternatívnym presunom ťažiska do virtuálneho priestoru (kombinácia videokonferencie s možnosťou vysielania sympózia na niektorej zo sociálnych sietí, vrátane obmedzenej interakcie lektorov s „účastníkmi“).

Je nám veľmi ľúto, že sme k tomuto rozhodnutiu museli pristúpiť, avšak radi by sme aj svojou troškou prispeli k obmedzeniu podujatí, ktoré by mohli byť z hľadiska šírenia Covidu-19 rizikové.

Žiaľ, situácia ohľadom šírenia Covid-19 bola aj v apríli 2021 naďalej vážna a k postupnému uvoľňovaniu dochádza až v máji. Ďalší pozitívny vývoj je však naďalej dosť ťažké odhadnúť. Aj preto sa výkonná rada ABSD bude musieť rozhodnúť, v akom termíne a formáte sa naše XIV. medzinárodné sympózium uskutoční. Verejnosť bude informovaná na našej webstránke hneď, ako to bude možné.  

----------------------------------------------------

 

XIII. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a hybridné hrozby“

Bratislava - 3. decembra 2019

V utorok 3. decembra 2019 sa v hoteli Bratislava uskutočnilo XIII. medzinárodné sympózium ABSD s témou "Spravodajské služby a hybridné hrozby".


Na podujatí sa zúčastnili nasledujúci lektori:                                   Program podujatia  ENG

Róbert ONDREJCSÁK - s tématickým príhovorom - štátny tajomník ministerstva obrany SR, bývalý zástupca veľvyslanca SR v Budapešti, bývalý riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy

Marc ELLENBOGEN - bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora a generála Wesleyho Clarka, prezident Prague Society, žurnalista, USA  
"A near impossible mission - Defining the roots of hybrid threats"
"Úloha takmer nemožná - definovať korene hybridných hrozieb"

 

Karel RANDÁK - generál vo výslužbe, bývalý riaditeľ ÚZSI, ČR
"Existovaly tzv. hybridní hrozby již v minulosti?"

 

Petr PAVEL - generál vo výslužbe, bývalý predseda vojenského výboru NATO   
"Co je z pohledu NATO hybridní hrozba a jaké jsou její příklady"

Jan SCHNEIDER - signatár Charty 77, bezpečnostný analytik a publicista, bývalý príslušník spravodajskej služby, ČR
"Když zloděj křičí: Chyťte zloděje!"
 

Paul HURMUZ - generál vo výslužbe, bezpečnostný expert, bývalý pracovník vojenského spravodajstva, pôsobiaci tiež v spravodajských štruktúrach NATO, Rumunsko
"The role and place of the intelligence and security organisations in dealing with the old and new hybrid challenges and threats"
"Úloha a miesto spravodajských a bezpečnostných organizácií pri riešení starých a nových hybridných výziev a hrozieb"

Daniel MILO - odborník na hybridné hrozby, Globsec, SR
"Je Slovensko pripravené na hybridné hrozby?"


Pavel MACKO - bývalý zástupca náčelníka GŠ OS SR, najvyššie postavený veliteľ slovenského pôvodu pôsobiaci v štruktúrach NATO - bývalý veliteľ výcvikového centra spojeneckých síl NATO v Bydgoszczi
"Tri kritické požiadavky na účinné spravodajstvo digitálnej éry" 

 

Všetky referáty a prezentácie, ktoré nám autori uvoľnia, budú po ich opracovaní a autorizácii zverejnené na našej webstránke. 

 


Novým predsedom ABSD je Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.

V utorok 29. mája 2018 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD), ktoré hodnotilo aktivity asociácie za rok 2017, ako aj jej činnosť za celé 12-ročné obdobie jej existencie. Účastníci zasadnutia konštatovali, že ABSD sa stala rešpektovaným partnerom pre orgány v oblasti bezpečnosti štátu a jej Klub bývalých spravodajských dôstojníkov je dôstojným diskusným fórom o aktuálnych témach spravodajskej komunity a súčasnej globálnej geopolitiky. Vďaka úspešnej spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave asociácia každý rok organizovala medzinárodné sympóziá, ktoré predstavujú jediné verejné profesionálne diskusné fórum na Slovensku, zamerané na otázky súvisiace s činnosťou spravodajských služieb. Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňujú bývalí riaditelia spravodajských služieb zo zahraničia, bezpečnostní experti a odborníci zaoberajúci sa aktuálnymi problémami, ktoré majú vzťah k spravodajskej komunite.

Medzi aktivity ABSD patrí poskytovanie odborných stanovísk a hodnotení spravodajským organizáciám Slovenskej republiky vypracovaných na základe profesionálnych skúseností bývalých spravodajských dôstojníkov. Okrem toho asociácia začala v roku 2017 približovať činnosť spravodajskej komunity vo svete na sociálnej sieti Facebook, kde z otvorených zdrojov uverejňuje aktuality a informácie o pôsobení spravodajských služieb v iných krajinách, ako aj o odtajnených prípadoch z archívov spravodajských služieb. Na prednášky a diskusie v Klube bývalých spravodajských dôstojníkov sú pozývaní nielen bývalí profesionáli zo spravodajsko-bezpečnostných štruktúr, ale aj záujemcovia z iných profesií, ako novinári, diplomati, historici alebo jednoducho ľudia, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do tajomstiev a zákulisia fungovania spravodajských služieb.

Podľa stanov ABSD plenárne zasadnutie 29. mája 2018 zvolilo riadiaci orgán asociácie – Výkonnú radu ABSD, ktorej funkčné obdobie je trojročné. Zároveň bol zvolený aj nový predseda ABSD, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. Má za sebou, okrem iného, pôsobenie na poste riaditeľa vojenskej rozviedky, vojenského pridelenca SR vo Washingtone a konateľa súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu dôležitých diplomatických objektov v Bratislave. Dlhé roky sa angažoval vo vedení ABSD a aktívne prispieval k rozširovaniu jej medzinárodných kontaktov. Doterajší predseda ABSD PhDr. Igor Cibula kvôli pokročilému veku už nekandidoval do vedenia asociácie. Za jeho zásluhy počas 12-ročného obdobia pôsobenia vo funkcii jej predsedu bol ocenený zvolením na post čestného predsedu ABSD. Plenárne zasadnutie potvrdilo všetkých doterajších členov Výkonnej rady ABSD, vrátane generálneho sekretára JUDr. Františka Krásnohorského.

Neskôr, dňa 26. októbra 2018, sa PhDr. Igor Cibula rozhodol z pozície čestného predsedu ABSD odstúpiť. Zároveň ukončil aj svoje členstvo v ABSD.