Podujatia

Vyhlásenia a reakcie


XIV. medzinárodné sympózium

„Spravodajstvo v informačnom veku“

Bratislava, 21. septembra 2022

 

V stredu 21. septembra 2022 o 09:00 hod. sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Paneurópskej vysokej školy XIV. medzinárodné spravodajské sympózium na tému "Spravodajstvo v informačnom veku". Sympózium bolo skutočne výnimočné, nakoľko ho svojimi príhovormi otvorili obaja riaditelia spravodajských služieb SR - Michal Aláč (SIS) a Róbert Kleštinec (VS). Nasledujúce referáty predniesli lektori: Tomáš Valášek (SVK), gen. Paul Hurmuz (ROM), gen. Andor Šándor a Jan Schneider (CZE) a Roman Laml (SVK). 

Referáty, ku ktorých zverejneniu dostaneme od autorov súhlas, budú po ich spracovaní a odsúhlasení zverejnené na stránke
www.absd.sk 

 

----------------------------------------------------

 

XIII. medzinárodné sympózium

„Spravodajské služby a hybridné hrozby“

Bratislava - 3. decembra 2019

V utorok 3. decembra 2019 sa v hoteli Bratislava uskutočnilo XIII. medzinárodné sympózium ABSD s témou "Spravodajské služby a hybridné hrozby".


Na podujatí sa zúčastnili nasledujúci lektori:                                   Program podujatia  ENG

Róbert ONDREJCSÁK - s tématickým príhovorom - štátny tajomník ministerstva obrany SR, bývalý zástupca veľvyslanca SR v Budapešti, bývalý riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy

Marc ELLENBOGEN - bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora a generála Wesleyho Clarka, prezident Prague Society, žurnalista, USA  
"A near impossible mission - Defining the roots of hybrid threats"
"Úloha takmer nemožná - definovať korene hybridných hrozieb"

 

Karel RANDÁK - generál vo výslužbe, bývalý riaditeľ ÚZSI, ČR
"Existovaly tzv. hybridní hrozby již v minulosti?"

 

Petr PAVEL - generál vo výslužbe, bývalý predseda vojenského výboru NATO   
"Co je z pohledu NATO hybridní hrozba a jaké jsou její příklady"

Jan SCHNEIDER - signatár Charty 77, bezpečnostný analytik a publicista, bývalý príslušník spravodajskej služby, ČR
"Když zloděj křičí: Chyťte zloděje!"
 

Paul HURMUZ - generál vo výslužbe, bezpečnostný expert, bývalý pracovník vojenského spravodajstva, pôsobiaci tiež v spravodajských štruktúrach NATO, Rumunsko
"The role and place of the intelligence and security organisations in dealing with the old and new hybrid challenges and threats"
"Úloha a miesto spravodajských a bezpečnostných organizácií pri riešení starých a nových hybridných výziev a hrozieb"

Daniel MILO - odborník na hybridné hrozby, Globsec, SR
"Je Slovensko pripravené na hybridné hrozby?"


Pavel MACKO - bývalý zástupca náčelníka GŠ OS SR, najvyššie postavený veliteľ slovenského pôvodu pôsobiaci v štruktúrach NATO - bývalý veliteľ výcvikového centra spojeneckých síl NATO v Bydgoszczi
"Tri kritické požiadavky na účinné spravodajstvo digitálnej éry" 

 

Všetky referáty a prezentácie, ktoré nám autori uvoľnia, budú po ich opracovaní a autorizácii zverejnené na našej webstránke. 

 


Novým predsedom ABSD je Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.

V utorok 29. mája 2018 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD), ktoré hodnotilo aktivity asociácie za rok 2017, ako aj jej činnosť za celé 12-ročné obdobie jej existencie. Účastníci zasadnutia konštatovali, že ABSD sa stala rešpektovaným partnerom pre orgány v oblasti bezpečnosti štátu a jej Klub bývalých spravodajských dôstojníkov je dôstojným diskusným fórom o aktuálnych témach spravodajskej komunity a súčasnej globálnej geopolitiky. Vďaka úspešnej spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave asociácia každý rok organizovala medzinárodné sympóziá, ktoré predstavujú jediné verejné profesionálne diskusné fórum na Slovensku, zamerané na otázky súvisiace s činnosťou spravodajských služieb. Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňujú bývalí riaditelia spravodajských služieb zo zahraničia, bezpečnostní experti a odborníci zaoberajúci sa aktuálnymi problémami, ktoré majú vzťah k spravodajskej komunite.

Medzi aktivity ABSD patrí poskytovanie odborných stanovísk a hodnotení spravodajským organizáciám Slovenskej republiky vypracovaných na základe profesionálnych skúseností bývalých spravodajských dôstojníkov. Okrem toho asociácia začala v roku 2017 približovať činnosť spravodajskej komunity vo svete na sociálnej sieti Facebook, kde z otvorených zdrojov uverejňuje aktuality a informácie o pôsobení spravodajských služieb v iných krajinách, ako aj o odtajnených prípadoch z archívov spravodajských služieb. Na prednášky a diskusie v Klube bývalých spravodajských dôstojníkov sú pozývaní nielen bývalí profesionáli zo spravodajsko-bezpečnostných štruktúr, ale aj záujemcovia z iných profesií, ako novinári, diplomati, historici alebo jednoducho ľudia, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do tajomstiev a zákulisia fungovania spravodajských služieb.

Podľa stanov ABSD plenárne zasadnutie 29. mája 2018 zvolilo riadiaci orgán asociácie – Výkonnú radu ABSD, ktorej funkčné obdobie je trojročné. Zároveň bol zvolený aj nový predseda ABSD, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. Má za sebou, okrem iného, pôsobenie na poste riaditeľa vojenskej rozviedky, vojenského pridelenca SR vo Washingtone a konateľa súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu dôležitých diplomatických objektov v Bratislave. Dlhé roky sa angažoval vo vedení ABSD a aktívne prispieval k rozširovaniu jej medzinárodných kontaktov. Doterajší predseda ABSD PhDr. Igor Cibula kvôli pokročilému veku už nekandidoval do vedenia asociácie. Za jeho zásluhy počas 12-ročného obdobia pôsobenia vo funkcii jej predsedu bol ocenený zvolením na post čestného predsedu ABSD. Plenárne zasadnutie potvrdilo všetkých doterajších členov Výkonnej rady ABSD, vrátane generálneho sekretára JUDr. Františka Krásnohorského.

Neskôr, dňa 26. októbra 2018, sa PhDr. Igor Cibula rozhodol z pozície čestného predsedu ABSD odstúpiť. Zároveň ukončil aj svoje členstvo v ABSD.