Aktuality

Dňa 28. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnila plenárna schôdza Asociácie byvalých spravodajských dôstojníkov (ABSD), na ktorej boli členovia oboznámení so Správou o činnosti ABSD za rok 2023, Správou o hospodárení ABSD za rok 2023 a s návrhom rozpočtu na rok 2024 a Plánom činnosti ABSD na rok 2024. Nakoľko uplynulo 3-ročné obdobie, na ktoré boli v minulosti zvolení členovia výkonnej rady a predseda ABSD, súčasťou výročnej schôdze bola aj ich voľba. Predsedom sa opätovne stal Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. a u členov výkonnej rady došlo iba k malej zmene. Generálnym sekretárom asociácie je aj naďalej JUDr. František Krásnohorský.  

V rámci plenárnej schôdze prebehla aj diskusia o sympóziu ABSD a bol stanovený dátum 11.9.2024 ako predbežný termín tohtoročného medzinárodného spravodajského sympózia s témou “Spravodajstvo a etika”.

Vyberáme

Zaujalo nás

Hans Born a Ian Leigh: Zodpovednosť spravodajských

ABSD 20 marca, 2023

Celý článokObsahPredhovorZoznam tabuliekZoznam skratiek Sekcia IÚvodKapitola 1Definícia demokratického dohľadu nad bezpečnostnými a spravodajskými službamiKapitola 2Potreba dohľadu...

Spravodajstvo 21. storočia

ABSD 15 marca, 2023

Niektoré aspekty spravodajstva na počiatku 21. storočia1Roman LamlDynamicky meniaci sa svet je výzvou pre hľadanie...

Terminologie a typologie tajných spolupracovníků

ABSD 15 marca, 2023

Terminologie a typologie tajných spolupracovníkůPetr ZemanŘíjen 2009Tato studie vznikla v říjnu 2006 jako učební text...

Spravodajská etika

ABSD 15 marca, 2023

Juraj Kohutiar - Spravodajská etika Celý článok Neoficiálna verzia 2006Z anglického originálu preložil Pavel Šiša...

Kategórie

Najčítanejšie