Spravodajské služby a hybridné hrozby

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) zorganizovala dňa 3. decembra 2019 svoje XIII. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a hybridné hrozby“. Obsah prezentácií bude postupne selektívne zverejnený v súlade...

Spravodajské služby a geopolitika

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) zorganizovala dňa 4. decembra 2018 svoje XII. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a geopolitika.” Obsah prezentácií bude selektívne zverejnený v súlade so stanoviskom...