Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) zorganizovala dňa 4. decembra 2018 svoje XII. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a geopolitika.” Obsah prezentácií bude selektívne zverejnený v súlade so stanoviskom lektorov.

Hlavní lektori sympózia:

Oskar Krejčí – politológ, riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií UJAK (Česká republika)

„Zpravodajské služby v době geopolitického zlomu.”

Karel Randák – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika) 

„Přispívají zpravodajské služby k řešení geopolitických problémů nebo je naopak vyvolávají.”

Andor Šándor – bývalý riaditeľ VZS (Česká republika)

„Evropská zpravodajská služba – nutnost, fikce, či chyméra?”

Miloslav Púčik – Vojenský historický ústav (Slovenská republika)

„Československá vojenská rozviedka a potenciálny vojnový konflikt medzi „Východom” a „Západom”

Juraj Kohutiar – bývalý námestník riaditeľa SIS (Slovenská republika)

„Veľká hra geopolitiky a spravodajstva” 

Marc Ellenbogen – bývalý miestopredseda zboru poradcov Demokratickej strany (USA), bývalý poradca viceprezidenta Al-Gora, nominovaný veľvyslanec USA v Bulharsku, predseda Global Panel Foundation, prezident Prague Society, žurnalista (UPI, The Washington Times, The Financial Times, Die Welt, … )

„Ďalšie kroky voči autokratom – Putin, Xi, Erdogan, Orban, … Čo sa deje na Slovensku?”

Rastislav Káčer – bývalý veľvyslanec SR pri NATO, v USA a v Maďarsku, čestný predseda Globsec (Slovenská republika)

„Slovensko v geopolitickom kontexte najbližších rokov”

Petra Hochmannová – predstaviteľka Vojenského spravodajstva MO SR (Slovenská republika)

„Kybernetická obrana”

Anthony Monckton – bezpečnostný expert (Veľká Británia)

„Diktujú spravodajské služby geopolitiku alebo na ňu reagujú?”

Do Intelligence Services dictate Geopolitics or respond to it?“