Všeobecne rozšírený koncept spravodajského cyklu býva väčšinou považovaný za banalitu. V skutočnosti v sebe skrýva celý rad teoretických a najmä praktických problémov. Článok Petra Zemana – z časopisu Obrana a stratégie – novo definuje fázy cyklu, porovnáva české a cudzie (najmä anglické) názvoslovie; pokúša sa niektoré problémy pomenovať a navrhnúť ich riešenie. Významnú kritickú pozornosť článok venuje činnostiam, o ktorých sa málokedy hovorí: definovanie zadania či úlohy, prvotnému spracovaniu surových vstupných informácií a napokon niektorým ťažkostiam s odovzdávaním hotových spravodajských poznatkov legitímnym užívateľom. Zvažuje nosnosť pojmu v prostredí defenzívnej spravodajskej činnosti. Na záver článok potvrdzuje užitočnosť konceptu spravodajského cyklu: odráža totiž faktickú deľbu práce vo vnútri spravodajských organizácií a umožňuje internú sebareflexiu v nich.

Článok nájdete na adrese https://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2010/1-2010/clanky/zpravodajsky-cyklus-klise-nebo-nosny-koncept.html

 

Pridaj komentár