Terminologie a typologie tajných spolupracovníků

Petr Zeman

Říjen 2009

Tato studie vznikla v říjnu 2006 jako učební text pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně. V následujících letech jsem ji v několika postupně upravovaných verzích tu a tam šířil v české a slovenské odborné komunitě. Zárodky studie jsou však starší – pocházejí z let 1994-1998 a 2001-2005, kdy jsem vyučoval teorii zpravodajství a v několika interních učebních textech se pokoušel vysvětlovat českou zpravodajskou terminologii. Předložená verze pochází z října 2009. Neaktualizoval jsem ji, pouze jsem v červenci 2017 zkontroloval webové stránky, na něž odkazuje.

Celý článok

Klíčová slova

agent jako tajný spolupracovník; agent jako federální důstojník; agent jako policista pod krytím; vznik a historický vývoj užití těchto termínů; osoba jednající ve prospěch; rozlišení agentů podle stupně důvěry prostředí; rozlišení agentů podle účelu; pramen práv; přístupový agent; agent na pozici; walk-in; dublér; defektor; podstav; krtek; vlivový agent; rezident – oba významy; provokatér; kategorizace spolupracovníků československé StB

Shrnutí

 

Ve většině zemí výraz „agent“ označuje tajného spolupracovníka zpravodajské služby či policie. Příslušník policie či služby se zpravidla nazývá odlišně. V americké law enforcement community se výrazem „agent“ myslí důstojník federální agentury, jeho tajný spolupracovník se nazývá informátor. V americké výzvědné komunitě se však užívá původní evropský význam slova. Mediální prostor je zamořen smícháním obou významů termínu „agent“. Mísí se také oficiální pojmenování spolupracovníků a jejich označování v profesním žargonu. Převod některých označení z jazyka do jazyka není bez problémů. Jednotlivé typy tajných spolupracovníků je však možno kategorizovat, a to podle několika kritérií.

 


Táto štúdia je k dispozícii len vo forme PDF dokumentu.

Celý článok